MEDIA

媒體專區/ 影音紀錄

我的USR秀_永續復興

我有話要說ˍ蕭述三院長

我有話要說ˍ李勝偉副院長

我有話要說ˍ吳忻怡助理教授

我有話要說ˍ鐘志忠副教授

我有話要說ˍ曾重仁特聘教授

我有話要說ˍ林伯勳副教授

我有話要說ˍ鄭揚宜助理教授

我有話要說ˍ蔡錫錚副教授

我有話要說ˍ楊承哲、蔡長諺同學

我有話要說ˍ王智乾、隋彥霖同學

我有話要說ˍ姚昱志、徐暐傑同學

我有話要說ˍ王曉貞里長

我有話要說ˍ陳建灯校長

我有話要說ˍ傅聖坤總務主任

我有話要說ˍ林志仁負責人、李依婷總幹事